×

Choroby Układu Krążenia (CHUK)
Dotyczy pacjentów z roczników 1967, 1972, 1977, 1982, 1987,
u których nie zdiagnozowano CHUK.
Zapraszamy na badania profilaktyczne.
Kontakt z rejestracją pod numerem tel. 54 234 00 86

Pakiet badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS