×

Choroby Układu Krążenia (CHUK)
Dotyczy pacjentów z roczników 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985,
u których nie zdiagnozowano CHUK.
Zapraszamy na badania profilaktyczne.
Kontakt z rejestracją pod numerem tel. 54 234 00 86