×

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. przedstawiają się następująco:

  • 0,38 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 2,20 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 11,00 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Zwracamy uwagę, że stawki te są wyższe niż wcześniej obowiązujące (1 grudnia 2020 r. – 28 lutego 2021 r.). Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIEPO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona)0,00 zł0,38 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł11,00 zł
Środki komunikacji elektronicznej0,00 zł0,00 zł
Informatyczny nośnik danych0,00 zł2,20 zł

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być realizowane za częściową lub całkowitą odpłatnością (załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego)

29.09.2020 r.

Lp.UsługaCena
1.Wizyta u lekarza POZ100 zł
2.EKG15 zł
3.Iniekcja domięśniowa10 zł
4.Iniekcja dożylna20 zł

Źródło: